Aktuellt Begränsningen för sammankomster skärps igen tre veckor
1.12.2020

Begränsningen för sammankomster skärps igen tre veckor

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus eller utomhus i kommunerna på verkets verksamhetsområde.

I kommunerna som hör till Mellersta Österbottens (med undantag för Reisjärvi), Vasa, Södra Österbottens och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 20 (tjugo) personer emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att man för att trygga säkerheten i dem, följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från den 21 september 2020 (PDF 176 K).

Beslutet är i kraft under perioden 2.12–21.12.2020.

Det här beslutet ersätter under perioden 2–21 december 2020 regionförvaltningsverkets beslut av den 23 november 2020.

Regionförvaltningsverket motiverar den strängare begränsningen med att det finns ett behov av att förebygga mer omfattande spridning av coronaviruset, skydda riskgrupperna och trygga kapaciteten inom hälso- och sjukvården.

Österbottens coronasamordningsgrupps rekommendation om att högst 20 personer får samlas till privata tillställningar i Österbotten gäller fortfarande.