Aktuellt Årets företag V-Lift har förvaltat sina möjligheter
27.9.2023
Vd Mikael Vikström står framför företagskontoret. En skylt med texten V-Lift syns i bakgrunden.

V-Lifts vd Mikael Vikström tycker att han som företagare får utlopp för sin kreativtet, och möjlighet att prova på olika saker.

Årets företag V-Lift har förvaltat sina möjligheter

Maskinuthyrningsföretaget V-Lift i Sandsund får Pedersöre kommuns företagarpris 2023, som ett erkännande för sin expansiva utveckling och inbrytningar i nya segment i byggbranschen.

År 2005 fanns det inte många personliftar att hyra i Pedersöre med omnejd. V-Lift såg ett ledigt marknadssegment och köpte tre personliftar som i första hand skulle betjäna Vikströms plåtslageris behov.

Mikael Vikström blev vd och  V-Lifts enda anställda, på halvtid.

Arton år senare har företaget tio anställda och personliftarna är 130 stycken. Verksamheten har breddats: vid sidan av uthyrningen av arbetsmaskiner och byggställningar hyr företaget ut flyttbara moduler och säljer arbetskläder och verktyg till både professionella och privata byggare.

Företaget förfogar över en 25 000 kvadratmeter stor tomt på Banvägen 2 i Sandsund. Den första hallen som byggdes 2017 har fått sällskap av en kontorsbyggnad, en klädbutik (inklusive tomatkiosk) och ytterligare en hall som är byggd 2021.  V-Lift förstorar dessutom som bäst planområdet vilket ger bättre möjligheter för att lagra till exempel moduler i framtiden.

Det syns med blotta ögat att det händer och sker vid V-Lift.

När vd:n Mikael Vikström ska förklara framgången säger han först skämtsamt att ”ju mer man tränar, desto mer tur har man”.

– Det gäller att ta vara på de möjligheter som ges.  När vi började hyra ut moduler fick vi en förfrågan som vi svarade på.  Vi har försökt ha en årlig tillväxt på 10–20 procent de senaste åren, säger Vikström.

När V-Lift grundades 2005 var det en praktisk lösning som gynnade både Vikströms plåtslageri och andra aktörer som behövde hyra personliftar. 

– Vi fick snabbt nya kunder, eftersom vi var kända i byggbranschen. Ganska snabbt kom uthyrningen av byggställningar med i bilden, säger Vikström.

 

Motivering: Årets företag 

Årets företag V-Lift har sedan starten 2005 visat upp en stabil utveckling och kontrollerad tillväxt. Företaget har på ett framgångsrikt sätt upptäckt och lyckats nischa in sig på områden där man kunnat svara på behov och erbjuda konstruktiva lösningar. Exempelvis har de flyttbara modulerna löst många tillfälliga utrymmesbehov för både offentliga sektorn och företag. V-Lifts strategi att stöda sig på flera olika områden har varit ett framgångsrikt koncept för företaget. Att kunna erbjuda en bred palett av tjänster bestående av olika modullösningar, en mångsidig maskinuthyrning och försäljning av kläder och skyddutrustning, har gett en stabil tillväxt och utveckling. V-lift är en utmärkt representant för entreprenörsandan i Pedersöre och har uppvisat en förmåga att tänka i nya banor och kombinera olika verksamhetsområden till en framgångsrik helhet. 

 

De första åren delade V-Lift både tomt och fastighet med plåtslageriet. Men verksamheten växte, maskinerna blev fler och väggarna kom emot. Därför blev det aktuellt att etablera sig på den nuvarande tomten intill Bennäsvägen. I samband med flytten 2017 fick Vikström sin första ordinarie kollega.

Företaget delar in sin nuvarande verksamhet i fyra segment: uthyrningen av maskiner och byggställningar, moduluthyrning, försäljning av arbetskläder samt försäljning av verktyg och småmaskiner. Maskinuthyrningen står för den största andelen av omsättningen.

Kunderna finns i princip i hela landet tack vare att V-Lift har en nätbutik för arbetskläder ch byggverktyg. V-Lifts moduler för skolor, daghem och kontor är utplacerade på 25 olika ställen, mellan Haapajärvi i norr och Korsholm i söder. Den minsta modulen är 50 kvadratmeter, medan den största är 1 000 kvadratmeter.

– Den som behöver en tillfällig lösning har mest nytta av oss.  En modul är en vettig lösning om till exempel en skola har behov av två extra klassrum för två år framåt, säger Vikström.

Pedersöre kommun hör också till V-Lifts kunder. Det började med skolbarackerna Lasse och Maja i Purmo när den gamla skolan revs och den nya skolan byggdes. I dagsläget hyr kommunen fem moduler som betjänar Östensö daghem, daghemmet Hoppetossan och Sandsund skola, förskola och bibliotek.

V-Lift har samma fem ägare som Vikströms plåtslageri, som fick företagarpriset 2010. Mikael Vikström tycker det är roligt att V-Lift uppmärksammas.

– Företagarpriset är en positiv överraskning och ett erkännande för att vi lyckats och arbetat bra, säger Vikström.

När det gäller framtiden känner V-Lift av osäkerheten som råder inom byggbranschen. Höjda räntor gör byggare försiktiga. Företaget avvaktar med större investeringar och följer med hur konjunkturen utvecklas.

– På längre sikt har vi planer på en hall för tillverkning och underhåll av modulerna, säger Vikström. 

V-Lift tar emot Pedersöres företagarpris på företagarmiddagen som i år ordnas i Purmogården, onsdagen den 27 september.

 

V-Lift

  • Grundades 2005.
  • Ägs av samma ägare som Vikströms plåtslageri, dvs Mikael, Tommy, Kennet, Olav och Kaj Vikström.
  • Har tio anställda, fördelade på fyra segment: Moduler 2 personer, service 2,5 personer, kundbetjäning 2,5 personer, klädbutiken 1 person och administration 1 person.
  • Mikael Vikström är vd. 
Fyra personer, tre män och en kvinna, står framför tujorna vid kommungården.

Ekonomi- och utvecklingsdirektör Kennet Nyman, kommundirektör Stefan Svenfors, V-Lifts vd Mikael Vikström
och kommunstyrelsens ordförande Johanna Holmäng på onsdagens pressinfo om företagarpriset.