Aktuellt Anmäl till förskola och morgon- och eftermiddagsverksamhet
11.1.2024
Barn sitter runt bord med läsplattor.

Anmäl till förskola och morgon- och eftermiddagsverksamhet

Höstterminen inleds den 13.8.2024.

Ansökan görs elektroniskt. Ansökningsblanketten ska vara inlämnad senast måndagen den 4 mars 2024. Läs mera här.

Anmälan till förskola

Barn som är födda år 2018 och som är skrivna i Pedersöre kommun anvisas en plats i förskoleundervisningen läsåret 2024–2025. Vid anvisande av förskola är utgångspunkten en kontinuitet mellan småbarnspedagogik, förskola och grundläggande utbildning. Till barnets vårdnadshavare har skickats ett brev till hemadressen, med information om anvisad när förskola, enligt hemadress, språk samt förhandsinformation såsom syskonkriterier.

Även fortsatt skolgång inom den grundläggande utbildning hösten 2025 finns anvisad i brevet.

Förskolan är obligatorisk enligt lagen om grundläggande utbildning (1040/2014). Förskoleundervisningen omfattar ca 700 timmar/ år och ordnas 4 h/dag enligt skolans arbetsordning. Förskolan är avgiftsfri.

Anmälan görs genom det elektroniska systemet Wilma senast 9.2.2024Läs mera här.

Här finns instruktion om hur du hittar Wilma-blanketten "Anmälan till förskola" och hur du fyller i blanketten. (Pdf 497 kb)

Vid frågor angående ansökan till förskola och morgon- och eftermiddagsvård för skolelever, kontakta Yvonne Borgmästars, tel. 06-7850204.

Skolan

Ingen separat skolinskrivning. Skolorna sänder ut information om kommande besöksdag för alla blivande ettor.