Aktuellt Anmälan till förskola och morgon- och eftermiddagsverksamhet
16.2.2023
Barn sitter runt bord med läsplattor

Barn sitter runt bord med läsplattor.

Ansökan om skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet

Ansökan görs elektroniskt. Ansökningsblanketten ska vara inlämnad senast måndagen den 6 mars. Läs mera här.

Anmälan till förskola

Barn som är födda år 2017 och som är skrivna i Pedersöre kommun anvisas en plats i förskoleundervisningen läsåret 2023–2024. Vid anvisande av förskola är utgångspunkten en kontinuitet mellan småbarnspedagogik, förskola och grundläggande utbildning. Till barnets vårdnadshavare har skickats ett brev till hemadressen, med information om anvisad när förskola, enligt hemadress, språk samt förhandsinformation såsom syskonkriterier.

Även fortsatt skolgång inom den Grundläggande utbildning hösten 2024 finns anvisad i brevet.

Förskolan är obligatorisk enligt lagen om grundläggande utbildning (1040/2014). Förskoleundervisningen omfattar ca 700 timmar/ år och ordnas 4 h/dag enligt skolans arbetsordning. Förskolan är avgiftsfri.

Höstterminen inleds tisdagen den 15.8.2023.

Anmälan görs genom det elektroniska systemet Wilma. Läs mera här.

Här finns instruktion om hur du hittar Wilma-blanketten "Anmälan till förskola" och hur du fyller i blanketten. (Pdf 497 kb)

Vid frågor angående ansökan till förskola och morgon- och eftermiddagsvård för skolelever, kontakta Yvonne Borgmästars, tel. 06-7850204.

Skolan

Ingen separat skolinskrivning. Skolorna sänder ut information om kommande besöksdag för alla blivande ettor.