Aktuellt De sista klienterna flyttar tillbaka till Pedersheim
21.5.2019

De sista klienterna flyttar tillbaka till Pedersheim

Kvinna i vårdkläder står bredvid en klientsäng i Pedersheim.

En del av vårdpersonalen har ägnat sig åt att inreda klientrummen under slutspurten den senaste veckan.

Renoveringen i Pedersheim är klar och de sista klienterna flyttar tillbaka till sina uppfräschade rum på onsdag, den 22 maj.

När de fem, sista klienterna flyttar från Östanlid till Pedersheim på onsdag kan föreståndaren Marina Bock och resten av personalen dra streck för ett undantagstillstånd som pågått sedan hösten 2017.

Fastigheten, vars äldsta del byggdes 1978, har mer eller mindre grundrenoverats. Samtidigt har delar av verksamheten pågått i byggnaden. Det har krävt flexibilitet av alla inblandade.

När det var som mest intensivt var klienter och personal utspridda på tre olika adresser, dels i Bennäs, dels i De gamlas hem och dels i Folkhälsan Östanlid i Jakobstad.

Demensavdelningen Alina och halva avdelningen Selma har flyttat runt i Pedersheim i takt med att renoveringen fortskridit.

Under slutspurten den senaste veckan har en del vårdare koncentrerat sin arbetstid på att inreda klientrum medan andra vårdare utfört det vanliga klientarbetet.

– Vi kan knappt tro att det är sant, att det är färdigt. Det har varit påfrestande, men det går att ta sig igenom det, säger Marina Bock.

Pedersheim har högre tak. Runt fastigheten löper en asfalterad gångväg.
I samband med renoveringen har taket tilläggsisolerats och ventilationen förnyats. På bilden syns också det nya staketet och gångvägen runt fastigheten.

Renovering både ute och inne

Ventilationen har förnyats och möjliggör numera kylning, elsystemet är nytt och klientrummen har planerats om och anpassats för att bättre motsvara dagens krav på fysisk tillgänglighet. Fastigheten har fått nya fönster, taket är tilläggsisolerat och i stort sett alla ytor inomhus är uppfräschade.

Huset är tillbyggt med ett nytt varuintag och de fyra avdelningarna har nya entréer.

Dessutom finns en ny infart till området från Nygårdsgatan.

– De klienter som kommer på intervallvård kan köra in via Nygårdsgatan, det är närmaste vägen, säger Bock.

Det finns nya parkeringsplatser före både besökare och personal. Den asfalterade gångvägen runt fastigheten är också en nyhet.

Kvinna står i ett halvt möblerat rum vid gymmaskin.
Föreståndaren Marina Bock står i det nya gymmet, där en del av utrustningen ännu saknas. Klienterna använder gymmet flitigt.

Två platser färre

Efter renoveringen har antalet vårdplatser minskat från 62 till 60. Två tidigare klientrum har gjorts om till ett gym i avdelningen Selmas ena flygel.

– Vi tycker gymmet är viktigt, det används ofta, säger Bock.

I gymsalen finns spis, ugn och annan köksutrustning. Det innebär att rummet enkelt kan göras om till ett samlingsrum med matbord.

På andra sidan av innergården finns en motsvarande flygel med en matsal som bryter av den långa korridoren.

– Det går att avgränsa flyglarna som moduler, för till exempel ett demensboende med nio klienter, om man så vill, säger Marina Bock.

Vit toalettstol med rött lock. Ledståbgen på väggen är rödfärgad.
Personer med nedsatt minne och syn ser röd färg bättre. Därför är toalettlocken och -ringarna samt ledstänger rödmålade.

Ljusare ytor

Hon tycker att Pedersheim fått en lugnare och tystare atmosfär med de ljudisolerade dörrarna. Ytorna är lättstädade. Färgpaletten är överlag enklare och ljusare.

Ledstängerna i korridorerna och toalettstolarna i klienternas badrum är undantag. De är klarröda.

– Personer med nedsatt minne och synnedsättning ser den röda färgen bättre, förklarar Bock.

Ingången till toaletterna är också integritetsanpassade. Man ser inte ser in i toaletten från dörröppningen.

– Du ser toaletten när du sitter i sängen, inte från dörren, säger Bock.

Stolar och annan inredning bryter av en lång korridor.
Det här är en del av samlingsplatsen i avdelningen Lilla Fridolf.

Fest i höst

Klienter och personal hinner bli hemmastadda under sommaren innan det vankas festligheter på höstkanten. Det blir en kombination av inflyttningsfest och jubileum. Det är nämligen 40 år sedan de första klienterna flyttade in i det nybyggda Pedersheim 1979.

Enligt planerna blir det öppet hus då allmänheten har möjlighet att bekanta sig med den renoverade fastigheten. Datumet är inte spikat ännu.

– Äldrevården är värd att uppmärksammas, säger Bock.

Text: Malin Henricson, informatör

Foto: Jonas Thomén

 

Förändringar efter renoveringen

  • Intervallplatserna i Pedersöre kommun koncentreras till Pedersheim. De är totalt 17: två på demensavdelningen Alina och 15 på Lilla Fridolf, som är en renodlad intervallenhet.
  • Intervallplatserna vid Esselunden och Purmohemmet avslutas från och med 3 juni.
  • Begreppet långvård försvinner från Pedersheim. Avdelningen Frida är från och med 1 juni ett effektiverat serviceboende. Det innebär att klienterna har ett hyresavtal i stället för ett långvårdsbeslut.