Aktuellt för barn och unga Vi gör en rundtur i Pedersöres natur
19.4.2023

Vi gör en rundtur i Pedersöres natur

Naturen i Pedersöre är omväxlande och nu när våren och sommaren närmar sig finns det många fina platser att besöka i kommunen. Följ med på en rundtur genom Pedersöres natur.

Esse å flyter fram.

Esse å vid Hjulfors.

Esse och Purmo åar ringlar sig genom skogar och åkrar på sin väg från inlandet mot Larsmosjön. I Esse å finns mycket fisk, bland annat gädda, abborre och mört. Uttern fiskar gärna i ån och vid forsarna kan man se strömstaren söka efter mat. I närheten av forsarna finns den sällsynta flodpärlmusslan.

Nars simstrand.

Nars simstrand i Överpurmo.

I Pedersöre finns många små sjöar och även några stora. Det finns både sjöar där man kan bada och fiska och grunda sjöar med mycket växtlighet där fåglarna trivs.

En fågelkikare står i ett fågeltorn. I bakgrunden syns vatten.

Fågeltornet vid Sandsundsfjärden.

I Sandsundsfjärden finns det många fåglar på våren, både fåglar som bygger bo och föder upp ungar i sjön samt fåglar som vilar en stund i sjön innan de fortsätter sin flytt norrut. Från fågeltornet bredvid Sandövägen i Östensö har man fin utsikt över Sandsundsfjärden.

En vintrig bild av en mosse. Enstaka träd.

Passmossen.

Myrar är områden där marken är så våt att döda växter inte förmultnar utan istället omvandlas till torv. I Pedersöre finns flera myrar. En av de finaste myrarna i kommunen är Passmossen.

En tät granskog på vintern.

Djuplottbacken i Esse.

Skogar kan se ut på många olika sätt. På Djuplottbacken i Esse växer gammal granskog och grova aspar. I den gamla skogen trivs bland annat flygekorre och tretåig hackspett.

En bro över en smal å, skog på sidorna.

Bro vid Hjulfors.

Strandskogarna längs Larsmosjöns, Esse ås och Purmo ås stränder ser helt annorlunda ut. Här är de vanligaste trädarterna björk, al och hägg. På marken växer gräs, harsyra och ekorrbär.

Ett berg med mossa.

Tornberget i Bennäs.

På bergiga områden växer träden dåligt och tallarna är små och krokiga. På marken växer renlav, fönsterlav och lingon.

Lostenen, ett stort flyttblock, i skogen.

Lostenen.

Påminnelser från istiden finns lite här och var i kommunen. I Purmo kan man klättra upp på Lostenen, som är en enorm sten som flyttats med inlandsisen till Purmo.

Ett blockfält med många stenar i skogen.

Ett blockfält längs Tornbergets vandringsled.

På toppen av flera berg finns blockfält. De påminner om tiden när Pedersöre var täckt av hav och vågorna sköljde bort sand och grus så att bara stenar lämnade kvar på marken.

Text: Miljövårdschefen Jennie Wikström
Foto: Pedersöre kommun