Aktuellt för barn och unga Vi firar dagen för småbarnspedagogik
14.3.2024
En illustration som är som ett dockhus. Det ser ut som ett daghem där det pågår olika aktiviteter med barn. Text: En glädje att få vara med!

Linda Bondestam har gjort årets affisch.  Affischen visar hur alla barn ska få vara med i den småbarnspedagogiska vardagen i daghemmen. 

Vi firar dagen för småbarnspedagogik

I dag, torsdagen den 14 mars, firar vi Dagen för småbarnspedagogik. Årets tema är ”Glädje att få vara med! Jämlikhet för barnen inom småbarnspedagogiken.”

Med hjälp av årets tema vill vi uppmärksamma att vi på daghemmen arbetar med områden som jämlikhet, delaktighet och inkludering. Det här betyder att vi på daghemmen jobbar för att alla barn ska känna sig lika värda, att de får vara med och påverka och känna att de hör till gruppen.

På daghem går barn med olika bakgrund, behov och intressen. Varje barn har rätt att lära sig, delta och vara med i barngruppen och på daghemmet. De vuxna på daghemmet ska se till att varje barn kan delta i de gemensamma aktiviteterna och att barnen känner att de hör hemma i sin grupp. Alla barn i våra daghem ska få känna att de får hjälp när de behöver, att vuxna lyssnar på dem och lägger märke till deras intressen och önskemål.

På daghemmen ska alla barn få känna sig värdefulla precis som de är.

Både barn och vuxna ska på daghem få känna glädjen av att vara med. Tillsammans med de vuxna får barnen glädjas över att testa på och lära sig nya saker, få nya vänner och ha roligt tillsammans.

Text: Desiree Böhling, speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola