Ajankohtaista lapsille ja nuorille Tänään vietetään varhaiskasvatuksen päivää
14.3.2024
Nukkekotia kuvaava kuvitus. Se näyttää päiväkodilta, jossa on useita huoneita, joissa lapset ja aikuiset tekevät erilaisia asioita yhdessä. Teksti: Ilo olla mukana!

Tämän vuoden julisteen kuvittaja on Linda Bondestam. Julisteen keskiössä näkyvät
moninainen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus. Julisteessa tuodaan näkyväksi
kaikkien lasten osallisuus varhaiskasvatuksen arjessa. 

Tänään vietetään varhaiskasvatuksen päivää

Torstaina 14. maaliskuuta juhlimme Varhaiskasvatuksen päivää, tänä vuonna teemalla "Ilo olla mukana! Lasten yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksessa."

Tämän vuoden teeman avulla haluamme kiinnittää huomiota siihen, että päiväkodeissa työskentelemme muun muassa tasa-arvon, osallistumisen ja osallisuuden parissa. Tämä tarkoittaa sitä, että päiväkodeissa pyrimme siihen, että kaikki lapset tuntevat itsensä yhtä arvokkaiksi, että he saavat osallistua ja vaikuttaa sekä kokea kuuluvansa ryhmään.

Päiväkodissa on lapsia, joilla on erilaiset taustat, tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Jokaisella lapsella on oikeus oppia, osallistua ja olla mukana lapsiryhmässä ja päiväkodissa. Päiväkodin aikuiset huolehtivat siitä, että jokainen lapsi voi osallistua yhteisiin toimintoihin ja että lapset tuntevat kuuluvansa ryhmäänsä. Kaikkien päiväkodin lasten tulee tuntea, että he saavat apua silloin kun sitä tarvitsevat, että aikuiset kuuntelevat heitä ja huomaavat heidän kiinnostuksensa ja toiveensa. Päiväkodeissa kaikkien lasten tulee saada tuntea itsensä arvokkaiksi juuri sellaisena kuin he ovat.

Sekä lasten että aikuisten, jotka ovat päiväkodissa, tulee saada kokea mukanaolon iloa. Yhdessä aikuisten kanssa lapset saavat iloita uusien asioiden kokeilemisesta ja oppimisesta, uusien ystävien saamisesta ja yhteisestä hauskanpidosta.

Teksti: Desiree Böhling, varhaiskasvatuksen ja esikoulun erityisopettaja