Aktuellt för barn och unga Varför har fåglarna övergett Sandsundfjärden?
4.3.2024
En flygbild över Sandsundfjärden. Det syns vatten och växtlighet runtomkring fjärden.

Sandsundfjärden är en grund sjö med mycket växtlighet längs stränderna och i vattnet.

Varför har fåglarna övergett Sandsundfjärden?

Mellan Sandsund och Östensö finns ett värdefullt fågelvatten, Sandsundfjärden. Det är en grund sjö med mycket växtlighet längs stränderna och i vattnet.

I Sandsundfjärden rastar många vadar- och sjöfåglarpå sin väg norrut. Tidigare stannade många fåglar kvar i Sandsundfjärden, byggde bo och fick ungar. Tyvärr har antalet fåglar som stannar kvar i Sandsundfjärden minskat mycket de senaste åren. Bland annat de utrotningshotade sjöfågelarterna bläsand, vigg och sothöna har försvunnit från Sandsundfjärden.   

Flera hundra skrattmåsar bodde tidigare tillsammans i en koloni i Sandsundfjärden. I en skrattmåskoloni är måsarna alltid på sin vakt och beredda att försvara sig mot kråkor och rovfåglar. Skrattmåsarna skyddar även sjöfåglarna och därför bygger sjöfåglarna ofta bon i närheten av skrattmåskolonier.

Sommaren 2023 fanns skrattmåskolonin inte längre kvar i Sandsundfjärden och även många av sjöfåglarna som sökt skydd i närheten av den var borta. De vanliga sjöfågelarterna gräsand, kricka och knipa byggde bo och fick ungar i sjön, men ungarna överlevde inte sommaren.

Sommaren 2023 undersöktes vilka växter, djur och fåglar som finns i Sandsundfjärden. Det här gjordes för att utreda varför fåglarna minskat i fjärden. En av orsakerna till att sjöfåglarna minskat är att det finns mycket gungfly längs med stränderna. Gungfly är en flytande matta av levande och döda växter, som fåglarna inte kan bygga bo på. En annan orsak är att det finns mycket mårdhund och mink som äter upp fågelungarna.

På miljövårdsbyrån planerar vi att starta ett restaureringsprojekt i Sandsundfjärden. Målet med projektet är att ta hand om Sandsundfjärden så att sjön på nytt blir en bra plats för fåglar att vistas i.

Text: Jennie Wikström, miljövårdschef