Ajankohtaista lapsille ja nuorille Miksi linnut ovat hylänneet Sandsundfjärden?
4.3.2024
Dronekuva Sandsundfjärdenistä. Lahden ympärillä näkyy vettä ja kasvillisuutta.

Sandsundsfjärden on matala järvi, jossa on runsaasti kasvillisuutta sekä rannoilla että vedessä.

Miksi linnut ovat hylänneet Sandsundsfjärdenin?

Sandsundin ja Östensön välillä on arvokas lintuvesi, Sandsundsfjärden. Se on matala järvi, jossa on runsaasti kasvillisuutta sekä rannoilla että vedessä.

Monet kahlaajat ja vesilinnut levähtävät Sandsundsfjärdenissä matkallaan pohjoiseen. Aiemmin monet linnut jäivät Sandsundsfjärdeniin, rakensivat pesiä ja saivat poikasia.

Valitettavasti Sandsundsfjärdeniin jääneiden lintujen määrä on vähentynyt huomattavasti viime vuosina. Sandsundsfjärdenistä ovat kadonneet muun muassa uhanalaiset vesilintulajit haapana, tukkasotka ja nokikana.

Sandsundsfjärdenissä asui ennen useita satoja naurulokkilintuja yhdyskuntana. Naurulokkiyhdyskunnassa lokit ovat aina varuillaan ja valmiita puolustautumaan variksia ja petolintuja vastaan. Naurulokit suojelevat myös vesilintuja, minkä vuoksi vesilinnut rakentavat usein pesänsä naurulokkiyhdyskuntien läheisyyteen.

Kesällä 2023 Sandsundsfjärdenissä ei enää ollut naurulokkiyhdyskuntaa, ja monet sen läheltä suojaa hakeneet vesilinnut olivat kadonneet. Yleiset vesilintulajit kuten sinisorsa, tavi ja telkkä pesivät ja saivat poikasia järvessä, mutta poikaset eivät selvinneet kesän yli.

Kesällä 2023 kartoitettiin Sandsundsfjärdenin kasveja, eläimiä ja lintuja. Näin tehtiin koska haluttiin selvittää, miksi linnut ovat vähentyneet Sandsundsfjärdenissä. Yksi syy vesilintujen vähenemiseen on se, että rannoilla on paljon hetteikköjä. Se on elävistä ja kuolleista kasveista koostuva kelluva matto, jolle linnut eivät voi rakentaa pesäänsä. Toinen syy on se, että alueella on paljon supikoiria ja minkkejä, jotka syövät lintujen poikasia.

Ympäristönsuojelutoimisto suunnittelee kunnostushankkeen käynnistämistä Sandsundsfjärdenissä. Hankkeen tavoitteena on hoitaa Sandsundsfjärden niin, että järvestä tulee jälleen hyvä oleskelupaikka linnuille.

Teksti: Jennie Wikström, ympäristönsuojelupäällikkö