Aktuellt för barn och unga Presidentvalet närmar sig
22.1.2024
En väljare sträcker fram sin röstsedel. En annan person stämplar valsedeln.

Varje röstsedel ska stämplas.

Presidentvalet närmar sig

Snart väljer finländarna sin trettonde president. Man kan endera rösta under förhandsröstningen som pågår den 17–23 januari 2024 eller under den egentliga valdagen den 28 januari 2024. Alla medborgare som har fyllt 18 år senast på valdagen får rösta i presidentvalet. I Pedersöre kommun har 8 695 personer rätt att rösta i valet.

Kommunerna ansvarar för många av de uppgifter som behöver göras för ett val ska kunna ordnas. Kommunen ser bland annat till att det finns röstningsställen och valfunktionärer. Kommunen räknar också alla röster som har avgetts under valdagen. Röstsedlarna skickas därefter till valkretsnämnden i Vasa för att kontrollräknas. Valkretsnämnden räknar också förhandsrösterna.

I Pedersöre kommun finns det tre förhandsröstningsställen och åtta röstningsställen under valdagen. Under förhandsröstningen arbetar minst två valfunktionärer samtidigt vid varje röstningsställe och under valdagen arbetar fem valfunktionärer vid varje röstningsställe.

I detta presidentval finns det nio kandidater som väljarna kan rösta på. För att bli vald till president i Finland måste en kandidat får minst hälften av de avgivna rösterna. Ifall ingen av kandidaterna får mer än hälften av rösterna ordnas en andra valomgång den 11 februari 2024. Vid den andra valomgången får endast de två kandidater som fick flest röster i det första valet vara med. Den kandidat som får flest röster i det andra valet väljs därefter till Finlands president.

Text: Johanna Storbacka, planeringssekreterare på förvaltningsavdelningen
Foto: Malin Henricson, informatör