Aktuellt för barn och unga Bruksvattnets kretslopp i Pedersöre
28.3.2023
En vattenkran som droppar.

Bruksvattnets kretslopp i Pedersöre

Det vatten som kommer ur vattenkranarna hemma hos Pedersöre Vattens kunder, är ursprungligen grundvatten som finns i marken i Kovjokiområdet. Grundvattnet bildas genom att regn tränger ner genom marken och lagras i t ex grusåsar.

Bolaget Kovjoki Vatten pumpar upp grundvattnet ur marken och renar det i ett av sina två vattenverk. När vattnet är renat så pumpar Pedersöre Vatten det vidare via pumpstationer och levererar vattnet till alla sina konsumenter i Pedersöre.

Pedersöre Vatten levererar årligen ca 700 000 kubikmeter vatten via ca 550 km vattenledningar till konsumenter i Pedersöre.

Om du är i ett hus som är anslutet till kommunalt avlopp och låter vattnet rinna ur vattenkranen ner i tvättfatet, så rinner vattnet vidare via avloppsrör till närmaste avloppspumpstation. Därifrån skickas vattnet till Alheda reningsverk i Jakobstad. Vid Alheda renas vattnet och efter reningsprocessen så pumpas vattnet ut i havet.

Om du tappar vatten i onödan så kommer vattnet i värsta fall i onödan att behandlas vid avloppsreningsverket! Så låt inte vattenkranen rinna i onödan – spara vatten då det är möjligt!

Text: Kjell Gripenberg, vd för Pedersöre kommuns koncernbolag