Vi söker nya medarbetare

Cafevärdinna/köksbiträde

30 h/vecka, kombinerat jobb vid kommungården i Bennäs och PurmohemmetVikariat under tiden 8.8.2016-31.1.2017 med ev. förlängning.

Köksbiträde

28 h/vecka, vid Pedersheim
Ordinarie befattning fr.o.m. 1.8.2016 tillsvidare

Köksbiträde

21 h/vecka, vid Pedersheim
Vikariat under tiden 22.8.2016-16.2.2017 med ev. förlängning.

Inom kost- och städservice värdesätter vi arbetserfarenhet. Flexibilitet och samarbetsförmåga är en förutsättning för framgång i arbetet. För jobb inom kostservice krävs grundutbildning inom kosthåll samt hygienpass. Språkkrav enligt kommunens språkstadga.

Den som väljs skall inom en månad uppvisa godtagbart hälsointyg enligt L 504/2002. Lön enligt AKTA. Prövotid är max. 4 mån. Ansökan och CV riktas till Pedersöre kommun kost-och städservice, PB 1, 68911 BENNÄS. Märk kuvertet ”Ansökan till kostservice” eller per e-post till pedersore.kommun@pedersore.fi med märke ”ansökan till kostservice. Ansökan inlämnas senast 6.5.2016 kl.15.00.

Närmare info kosthålls- och städchef Monika Asplund tel. 06-7850 121, eller Yvonne Nygård, husmor vid Pedersheim tel. 06-7850 212.