Skolskisser går vidare till aftonskola

IMG 6016

Tekniska verkets chef Yvonne Liljedahl-Lund presenterade skolskisserna i kommunstyrelsen i måndags.

Två arkitektbyråers skissritningar för en ny skola i Bennäs-Östensöområdet har presenterats i kommunstyrelsen. Fyra placeringsalternativ ska diskuteras på kommunfullmäktiges aftonskola i maj.

Arkitektbyråerna Arkitekt Rajaniemi och Laaja Arkitekter har gjort varsitt förslag för hur den nya skolan kunde se ut och hur den kunde placeras på två olika platser: kommunens åkerområde öster om Sursik skola och verkstadstomten i centrala Bennäs.

Utgångspunkten är en skola på cirka 2 600 kvadratmeter som skulle ha elever från Östensö, Bennäs, Lövö och Katternö byar.

Kommunstyrelsen fattade inget beslut om placering utan placeringsalternativen ska diskuteras i fullmäktiges aftonskola som ordnas under den första halvan av maj.

Då kommer också en nybyggnad på Bennäs skolas tomt, samt en tillbyggnad av nuvarande Östensö skola att ingå i diskussionen.

Tekniska avdelningen ska fram till aftonskolan teoretiskt beräkna vad det skulle kosta att bygga nödvändiga cykelvägar, infrastruktur till de områden som utreds samt kostnaden för att förbättra byggbarheten.

– Efter aftonskolan ser vi om vi har ett eller två alternativ att jobba vidare med, säger kommundirektören Stefan Svenfors.

Så här ser skolskisserna ut: 

Laaja holmvik
Laaja Arkitekter, verkstadstomten i Bennäs.
Rajaniemi verkstad
Rajaniemi Arkitekter, verkstadstomten i Bennäs.
Laaja Sursik
Laaja Arkitekter, åkerområde vid Sursik skola.
1Rajaniemi sursik
Rajaniemi Arkitekter, åkerområde vid Sursik skola.

Om Östensö skola byggs ut:

Ostensoskola
Teoretiskt tillbyggnadsbehov (lila) med 1 459 kvadratmeter. Befintlig skola till höger om den lila rutan.

Om Bennäs skola rivs och ny skola byggs:

Bennasskola
Utrymmesbehov för en skola på 2 600 kvadratmeter. Skolan kunde byggas i två våningar.

Tilläggsuppgifter: kommundirektör Stefan Svenfors, 06-7850 101