Social- och hälsovård - Österbottens välfärdsområde

Österbottens välfärdsområde, en gemensam samkommun för 13 österbottniska kommuner, ansvarar för social- och hälsovårdstjänsterna i Pedersöre fr.o.m 1.1.2022. Det kan förekomma ändringar och variationer i de tjänster vi presenterar på vår webbplats. Vi vill därför påminna om att du hittar den senaste informationen om Österbottens välfärdsområdes tjänster på osterbottensvalfard.fi fr.o.m 1.1.2022.

Social-och hälsovårdsenheternas gamla telefonnummer fungerar ännu sex månader efter årsskiftet.

Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Pedersöre, Jakobstad, Larsmo och Nykarleby har sedan 2010 (och fram till 31.12.2021) ett gemensamt samarbetsområde där primärvård, lokalt producerad specialsjukvård, socialomsorg (ej barndagvård), äldreomsorg och miljöhälsovård ingår. Staden Jakobstad är värdkommun och verksamheten styrs av en gemensam social- och hälsovårdsnämnd där Pedersöre har tre representanter. 

När du har frågor som berör hälsa eller vill boka tid ringer du telefonrådgivningen. Måndag–fredag kl. 8–16 på telefon (06) 786 1333. Övriga telefonnummer finns på Social- och hälsovårdsverkets webbplats.

Här nedan finns länkar direkt till Social- och hälsovårdsverket och en del av de enheter som finns i Pedersöre.

En bild från en tandläkarmottagning. På bordet finns verktyg som tandläkare använder. I bakgrunden syns personer i arbetskläder.

Nyheter från Social- och hälsovård