Pedersöre Info

Pedersöre Info är kommunens informationstidning som delas ut till alla hushåll i Pedersöre. Tidningen utkommer 2 gånger per år, i mitten av januari och i mitten av juni. Ifall du har tips och idéer om vad kommunen borde informera om i sin tidning, tag kontakt med informatören Malin Henricson, tel. 785 0109.

 

Här kan du läsa tidigare nummer av tidningen:


2020 Pedersore info 2 3.5 MB - 9 månader sen

Pedersoere Info 1 2017 PDF 11 MB 11 MB - 20 månader sen

Pedersoere Info 1 2018 PDF 9,4 MB 9.4 MB - 20 månader sen

Pedersoere Info 2 2018 PDF 17 MB 17 MB - 20 månader sen

Pedersore Info 1 2014 PDF 1,3 MB 1.3 MB - 20 månader sen

Pedersore Info 1 2015 PDF 2,5 MB 2.5 MB - 20 månader sen

Pedersöre Info 1 2016 PDF 3 MB 3 MB - 20 månader sen

Pedersore Info 1 2019 PDF 22 MB 22 MB - 20 månader sen

Pedersore Info 1 2020 PDF 23 MB 23 MB - 20 månader sen

Pedersore info 1 2021 PDF 3,2 MB 3 MB - 3 månader sen

Pedersore Info 2 2014 PDF 2,7 MB 2.7 MB - 20 månader sen

Pedersore Info 2 2015 PDF 3,3 MB 3.3 MB - 20 månader sen

Pedersore Info 2 2016 PDF 6,7 MB 6.7 MB - 20 månader sen

Pedersöre Info 2 2017 PDF 15 MB 15 MB - 20 månader sen

Pedersore Info 2 2019 PDF 20 MB 20 MB - 20 månader sen