Guldfärgat ax på guldbotten.

Kommunvapnet

Kommunfullmäktige godkände den 9 april 1984 Pedersöre kommuns vapen i enlighet med följande vapenbeskrivning:  

"I ett rött fält ett kornax omgivet av tre spikkors; allt i guld".

Förutom att kornaxet är en symbol för lantbruket, symboliserar de tre delarna i kornaxet även de tre ursprungskommunerna (Pedersöre, Esse och Purmo), och de tre spikkorsen symboliserar de tre självständiga församlingarna i kommunen.

Vapnet är skapat av Bo Aurén.