Information till den registrerade

Dataskyddsbeskrivningar för behandlingarna (personregistren) finns till påseende vid:

Personalen på dessa ställen är utbildad att hjälpa dej med detta.

Mer information på Dataombudsmannens byrås webbsidor, Register över behandling.