Veterinärtjänster

Basveterinärtjänster:

  • telefonrådgivning vardagar kl. 8-9
  • basundersökning av kliniskt sjuka djur, bedömning av vårdbehov samt behandling eller remittering till specialvård
  • hälsoundersökningar, vaccinationer, avmaskningar, sterilisering och kastrering av katter, kastrering av hundar samt övriga små operationer
  • hälsovård av produktionsdjur
  • avlivning av sällskapsdjur, antingen p.g.a. djurskyddsorsaker, sjukdom eller enligt ägarens eget beslut
  • avlivning av svårt skadade vilda djur som inlämnats till veterinärkliniken
  • kontroll av ett sällskapsdjurs hälsotillstånd med hjälp av en klinisk basundersökning, för t.ex. ett försäkringsbolag, för export, import eller för handel inom EU

Veterinärerna erbjuder också bl.a. följande:

  • beviljande av resepass för sällskapsdjur och hästar samt exportlicenser
  • åtgärder för att förhindra zoonoser och djursjukdomar genom provtagningar samt vid behov hälsokontroller av djur som importerats från tredje land