Djurskydd

Djurskyddslagstiftningen syftar till att skydda djur mot lidande, smärta och plåga samt främja djurens välbefinnande och god behandling av djur. Tillsynsveterinären gör inspektioner i förebyggande syfte och på basen av klagomål eller misstankar om att djur inte behandlas väl.

Misstänker du att ett djur inte sköts om enligt djurskyddslagen, skall du i första hand meddela om detta åt tillsynsveterinären. Ifall tillsynsveterinären inte är anträffbar, kan du också ta kontakt med en annan veterinär, hälsoinspektör eller med polisen.

Enligt djurskyddslagen görs vid djurhållningsplatser kontinuerligt inspektioner även utan misstanke om djurskyddsbrott.

Tilläggsuppgifter

Kontaktuppgifter

Maria Lassus-Jensen
Tillsynsveterinär
Ekovägen 11
68620 Jakobstad
050 370 8053