Drönarfoto över Gäddsjön. Man ser sjön, spångarna över myren, och myren.

Gäddsjön mellan Huvudsjön och Sexsjön.

Utterleden

Den drygt 50 km långa vandringsleden Utterleden binder samman flera av Pedersöres vackraste och mest natursköna områden. Vandringsleden går genom den mest glesbefolkade delen av kommunen och vandraren får njuta av orörd natur, rekreationsskogar och ren vildmark bestående av odikade myrar, små ödemarkssjöar, gammelskog och småkuperad bergsterräng. Vandraren passerar också flera numera obebodda torpställen.

Leden är utmärkt med blå färg på träd eller käppar.

Vandringsleden löper flera kilometrar längs Esse å och Purmo norra å. Längs åarna är djurlivet rikt och vandraren kan få syn på bland annat utter, flygekorre, sällsynta fåglar och älg. Trots att ett aktivt skogsbruk bedrivs nästan överallt går vandringsleden i ett rent vildmarksområde och i området finns flera värdefulla och speciella livsmiljöer.

Vandringsledens namn, Utterleden, syftar på att uttern lever talrikt vid de vattendrag vandringsleden passerar.

Sträckning

Sträckningen går från Pedersöre vildmarkscenter i Lappfors till Kiisk byahem, vidare till Hjulfors, Huvudsjön, Sexsjö, Nars och Vilobacka i Överpurmo.

Karta (google maps)     Karta, PDF, 5,9 MB   Äldre kartor, PDF, 2,6 MB     Broschyr

En lämplig dagsetapp är ca 15 kilometer, vilket betyder att Utterleden normalt vandras på tre dagar. Lämpliga delmål är då Lappfors-Huvudsjön-Nars-Vilobacka. I och med att leden går från en punkt till en annan hamnar man att ordna skjuts tillbaka till startpunkten, men det går lätt att beställa taxi för denna transport.

 

Utterleden passerar Bockabron i Kiisk, Lostenen och Hjulfors.

Rastplatser och service

Längs vandringsleden finns åtta vindskydd med eldstäder, där vandrarna kan övernatta eller bara stanna upp och grilla korv. 

Dessutom finns det en stor kåta vid Bockabron i Kiisk som är en av ledens vackraste platser samt ytterligare en rastplats vid Hjulforsen. Vid flera av rastplatserna finns även utedass.

Öppna myrar och blöta områden är utrustade med över två kilometer spångar totalt. Spångarna underlättar  vandringen, och de gör det också möjligt att besöka mycket natursköna platser, bl.a. de vackra ödemarkslika myrarna Gäddsjömossen och Skjorsmossen.

Vandringsleden passerar också Lostenen, ett av Finlands största flyttblock och definitivt det ståtligaste. Lostenen är ett omtyckt besöksmål och servicen kring stenen har förbättrats med en ny stege och ett nytt grilltak. I närheten av vindskydden finns också bra tältplatser.

Vid både Nars och Sexsjö finns fina simplatser. Det går dessutom bra att simma i Esse å.

Vi rekommenderar att man använder veden sparsamt vid vindskydden och hämtar hem skräpet själv.

Flera av rastplatserna är rätt avlägset belägna och nås endast vintertid med motorkälke.

Naturstigen Skaldernas stig

De som inte vill vandra hela leden kan bra också gå kortare sträckor längs leden eller vandra den naturstig som finns vid Kiisk. Den 5 km långa naturstigen, Skaldernas stig, går i det mest natursköna området av Kiisk och längs naturstigen finns ett tiotal informationstavlor. På informationstavlorna finns dikter av det kända författarparet, Hjalmar Krokfors och Viola Renvall, som verkade som lärare vid Kiisk skola under flera år.

Kortare vandringar

Kortare vandringar kan också göras längs Utterleden och bra utgångspunkter för dessa vandringar är bl.a. Kiisk byahem, Huvudsjö, Sexsjö, Nars eller Lostenens parkering. Man bör undvika att köra längs skogsbilvägarna speciellt i menförestider under våren och hösten. Starta i stället vandringen från någon av följande p-platser:

 • Pedersöre vildmarkscenter, Terjärvvägen 110 68840 Nederlappfors.
 • Kiisk byahem, Lampivägen 125, 68840 Nederlappfors.
 • Hjulfors, Hjulforsvägen 41, 68840 Nederlappfors.
 • Sexsjön, Sandviksvägen 111, 68940 Pedersöre (SFC Sexsjö)
 • Nars simstrand, Narsvägen 147, 68970 Överpurmo.
 • Lostenens parkering, Lostensvägen 209, 68970 Överpurmo.
 • Vilobacka, Överpurmovägen 585, 68970 Överpurmo.

Tips inför vandringen på Utterleden

 • Ta med en fulladdad mobiltelefon som säkerhet på vandringen.
 • Man bör ha med eget vatten på vandringen, vattnet i sjöarna och åarna är inte drickbart. Vid Sexsjön finns vattenpost.
 • GPS är en bra uppfinning men ta ändå med kompass och karta för säkerhets skull.
 • Vandra helst inte ensam utan i grupper, Utterleden går i avlägsna områden.