Kommunalval 2021 Att rösta hemma

Att rösta hemma

Enligt lagen får en röstberättigad förhandsrösta hemma, om personens rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan orimliga svårigheter kan ta sig till förhandsröstningsstället eller röstningsstället på valdagen.

Då kommer en valförrättare som utsetts av den kommunala centralvalnämnden på en överenskommen tidpunkt hem till honom eller henne och tar emot röstningen.

Hemmaröstningen sker under förhandsröstningperiodens vardagar, det vill säga tidigast dem 26 maj och senast den 8 juni 2021. Hemmaröstningen kan förrättas endast i den kommun som antecknats som den röstberättigades hemkommun i rösträttsregistret.

Den som vill förhandsrösta hemma, och enligt lagen har rätt till det, ska senast tisdagen den 1 juni, före kl. 16.00, anmäla detta skriftligt till den kommunala centralvalnämnden i Pedersöre, adress: PB 1, 68911 Bennäs, per telefon 7850 111 eller per e-post till nina.perala-nyman@pedersore.fi.