Vägar och trafik

Asfalterad väg med streckad mittlinje.

Kommunens gator

Kommunen sköter sommar- och vinterunderhållet av gator och gång/cykelvägar på kommunens detaljplaneområden.

Vägmästare Stefan Hellund, tel. 06-7850 323, 050-5625 707, stefan.hellund@pedersore.fi.

Enskilda vägar

Kommunen sköter sommar- och vinterunderhållet av de enskilda vägar som ingått skötselavtal med kommunen.

Trafikledsverkets vägar

Karta över Trafikledsverkets vägar (PDF 5,4 MB)

Information på Närings- trafik- och miljöcentralens webbplats

Trafikens kundservice, tel. 0295 020 601 (mån–fre kl. 9–16.00).

Vägtrafikantlinjen tel. 0200 2100 (meddelanden om brådskande problem på vägar, öppen 24 h).