Boende & miljö Miljövård Tillstånd och anmälningar
En gräsmatta vid en sjö. I sjön finns en brygga. På gräset är en stor sten och en väderstreckvisare.

Tillstånd och anmälningar

De flesta ärenden sköts i första hand elektroniskt. Blanketter fås från kommunens miljövårdsbyrån eller via kommunens webbsida Blanketter för miljövården.