Grundvattenområden

Grundvatten finns överallt i marken. Områden, där grundvatten förekommer i större mängder, delas in i tre klasser:

 • Klass 1: grundvattenområde som är viktigt för vattenförsörjningen.
 • Klass 2: övriga grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning.
 • Klass E: grundvattenområde av vars grundvatten ytvattenekosystem och terrestra system är direkt beroende.

I Pedersöre finns 10 klassificerade grundvattenområden samt två klassificerade grundvattenområden som delvis är belägna i Pedersöre kommun: Karttjänst.

 • Härmäläbacken
 • Högbacken
 • Korpunbacken
 • Kvärnobacken
 • Nörråbacken
 • Sandnäshedet
 • Sandåsen
 • Storkamp
 • Värngjutkällan
 • Östermossbacken
 • Marken-Åvist (Nykarleby)
 • Roska (Jakobstad)

För att förhindra att grundvattnets kvalitet försämras finns det en del restriktioner gällande markanvändningen på klassificerade grundvattenområden. En guide för fastighetsägare på grundvattenområden (PDF, 21 MB) har gjorts upp och kan laddas ner via länken.