Kommunstyrelsen 1.6.2019 - 31.5.2021

 

E-post: fornamn.efternamn@pedersore.fi 

 

Kommunstyrelsens ordförande Greger Forsblom Kommunstyrelsens ordförande Greger Forsblom (SFP) 

Kommunstyrelsens viceordförande: Bernhard Hjulfors (SFP)

 

Kommunstyrelsens medlemmar: 

Berger, Helena (SFP)

ersättare Grön, Paulina (SFP)

Borgmästars, Yvonne (SFP)

ersättare Kulla, Ingvar (SFP)

Forsblom, Greger (SFP)

ersättare Häggman, Roger (SFP)

Hjulfors, Bernhard (SFP)

ersättare Häggblom, Carola (SFP)

Härmälä, Elin (SDP)

ersättare Källman, Carl-Johan (SDP)

Högland, Ida (SFP)

ersättare Ekman, Stephan (SFP)

Lindfors, Ralf (KD)

ersättare Björkskog, Eva (KD)

Roslund-Nordling, Camilla (SFP)

ersättare Häll, Tarja (SFP)

Sjöskog, Niclas (SFP)

ersättare Lasén, Joakim (SFP)

Snellman, Bernt (KD)

ersättare Södö, Siv (KD)

Wiklund, Senja (KD)

ersättare Lasén, Mikael (SFP)