Kommunfullmäktige 1.8.2021 - 31.5.2025

 

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde hålls den 27 september 2021.

Av Pedersöre kommunfullmäktiges sammanlagt 35 platser har Svenska folkpartiet (SFP) 21 platser, Kristdemokraterna (KD) 11 platser och Socialdemokraterna (SDP) 3 platser.

 

 

Kommunfullmäktiges medlemmar:

Backlund, Christian (KD)

Björklund, Tommy (SFP)

Byggmästar, Martin (KD)

Dahlin, Christian (SFP)

Eriksson, Roger (SFP)

Forsblom, Greger (SFP)

Granholm, Erica(KD)

Grön, Paulina (SFP)

Hjulfors, Bernhard (SFP)

Holmäng, Johanna (SFP) 

Häggman, Roger (SFP)

Härmälä, Elin (SDP)

Högland, Ida (SFP)

Joskitt, Helena (KD)

Kock, Viktor (SDP)

Källman, Carl-Johan (SDP)

Lasén, Joakim (SFP)

Lasén, Mikael (KD)

Lillqvist, Anja (SFP)

Lindfors, Ralf (KD)

Myrevik-Eklund, Nina (SFP)

Pettersson, David (KD)

Pettersson, Roger (KD)

Portin, Anders (SFP)

Roslund-Nordling, Camilla (SFP)

Sandbacka, Markus (SFP)

Sandvik, Barbro (SFP)

Sjöskog, Niclas(SFP)

Snellman, Bernt (KD)

Snellman, Patrik (SFP)

Sten, Christine (SFP) 

Stenmark, Tore (SFP)

Vik-Hästbacka, Carita (SFP)

Vähäkangas, Mathias (KD)

Östman, Ronny (KD)