Val och röstning

 

Riksdagsval

Riksdagsval förrättas vart fjärde år. Riksdagsval förrättas nästa gång söndag 2.4.2023.  

Europaparlamentsval

Europaparlamentsval förrättas nästa gång 9.6.2024.

Kommunalval och välfärdsområdesval

Kommunalval förrättas vart fjärde år, nästa val förrättas 13.4.2025. Samtidigt förrättas även välfärdsområdesval.

Presidentval

Presidentval förrättas vart sjätte år. Nästa presidentval förrättas i 28.1.2024.