Val och röstning

Välfärdsområdesval

Den 23 januari 2022 ordnas det första välfärdsområdesvalet någonsin i Finland. I valet utses välfärdsområdesfullmäktige för fyra år. Till Österbottens välfärdsområdes fullmäktige väljs 59 ledamöter samt ersättare. I detta första val är välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod undantagsvis 1.3.2022 – 31.5.2025. I fortsättningen kommer välfärdsområdesvalen att förrättas i samband med kommunalvalen.

Mer information: Välfärdsområdesvalet 2022.

Riksdagsval

Riksdagsval förrättas vart fjärde år. Riksdagsval förrättas nästa gång 2.4.2023.  

Europaparlamentsval

Europaparlamentsval förrättas nästa gång 9.6.2024.

Kommunalval

Kommunalval förrättas vart fjärde år, nästa val förrättas söndagen den 13 juni 2021.

Presidentval

Presidentval förrättas vart sjätte år. Nästa presidentval förrättas i januari 2024.