En teckning, en hand och en skylt med texten Feedback.

Enkäter

På denna sida hittar du aktuella enkäter och undersökningar samt deras resultat. Den främsta experten kan vara du!

 

Aktiva enkäter och undersökningar

Kallans olika verksamheter

Miljöhälsan Kallans kundenkät 2023

Enkäten riktar sig till alla invånare i Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby och Larsmo.

Hjälp oss att utveckla våra sätt att arbeta och vår verksamhet genom att svara på frågorna i enkäten. Svarstiden är 1.7-31.8.2023.

Gå in på enkäten här: Miljöhälsan Kallans kundenkät 2023

Mera information om Kallans verksamhet finns vid Miljöhälsa och djur.

En lekpark med sandlåda, rutschbana och gungor.

Lekparksenkät sommaren 2023

Nu vill vi ha kommuninvånarnas åsikt om Pedersöre kommuns nätverk av lekparker. Tyck till genom att svara på vår enkät!

Hur borde lekparkerna i Pedersöre utvecklas och finns det lekparker som vi kan avveckla? Du får gärna föreslå var kommunen kunde skapa en större aktivitetspark som betjänar hela kommunen. 

Enkäten är stängd. 

För mer bakgrundsinformation, kan du bekanta dig med vår lekparkskartläggning här: Lekparker och simplatser i Pedersöre.

Informationstavla med sträckor till olika deletappen av Utterleden. Ett utegym.

Utterleden 2.0

I år är det tio år sedan Utterleden invigdes. Antalet besökare har överträffat alla förväntningar och många rastplatser längs leden är omtyckta utflyktsmål. För att ytterligare utveckla och stärka Utterleden så har kultur- och fritidsnämnden tagit initiativ till ett utvecklingsprojekt; Utterleden 2.0.

Som ett första steg i planeringen vill vi nu höra Pedersörebornas åsikt. Vad tycker du skulle göra Utterleden ännu bättre? Har du synpunkter på nya serviceformer eller utvecklingsidéer som skulle stärka leden som besöksmål?

Med Pedersörebornas hjälp vill vi göra Utterleden ännu bättre. 

Enkäten är stängd.