Kontaktuppgifter och personal

Tel. lärarrum 06-7850518

Lärare

Johan Storbjörk, rektor
Anette Käcko-Snellman, klasslärare
Annika Lundqvist-Haavisto, klasslärare
Ann-Catrin Österholm, klasslärare
Björn Kronholm, timlärare
Birgitta Svarvar-Hult, klasslärare
Gun Brunell, klasslärare
Camilla Söderlund, klasslärare och speciallärare
Inger Portin, lärare i förberedande undervisning och klasslärare

Övrig personal

Ingela Vallgren, skolgångsbiträde
Anders Brunell, morris- och eftisledare, skolgångsbiträde 
Marlene Sundström, morris- och eftisledare, skolgångsbiträde
Sally Lassfolk, skolgångsbiträde
Marlene Sundström, skolgångsbiträde och eftisledare
Anders Brunell, eftisledare
Gerd Sundqvist, kökspersonal 

Fastighetsskötare 

Kurator

Malin Muukkonen, tel. 7850 296 eller 0440850296
malin.muukkonen@pedersore.fi 

Skolhälsovårdare

Ulrika Jokisuu, ulrika.jokusuu@jakobstad.fi

Skol- och studerande telefonrådgivning
tel. 06 786 1235

Frågor till skolhälsovårdare
Måndag - fredag kl. 8 - 12