Barn & skola Utbildning Edsevö skola Kontaktuppgifter och personal

Kontaktuppgifter och personal 

Lärarrummet tel. 06-785 0513

Rektor tel. 044-733 8837

Köket tel. 044-7338 810

e-post: edsevo.skola@pedersore.fi

Lärare

Åk 1-2 Maria Holmvik Sjö
Åk 3-4 Eva-Maria With
Åk 5-6 Hanna Molander, rektor
Frida Blomström, speciallärare

Ronnie Rantamäki, skolgångsbiträde

Övrig personal

För- och eftermiddagsvård: Anne Lind, ledare

Kökspersonal: Tanja Högnäs
Städpersonal: Tina Granholm, Ingerun Bodbacka
Fastighetsskötare

Kurator

Information och kontaktuppgifter till skolkuratorn finns på
Österbottens välfärdsområdets webbsidor

Skolhälsovård

Information och kontaktuppgifter till skolhälsovården finns på
Österbottens välfärdsområdets webbsidor

Skol- och studerandehälsovårdens telefonrådgivning

måndag - fredag 8.00-9.00, Tel. 067861235