Barn & skola Småbarnspedagogik Stöd inom småbarnspedagogik och förskola

Stöd inom småbarnspedagogik och förskola

Utgående från barnens individuella behov av vård, fostran och undervisning ges stöd enligt trestegsmodellen. Målsättningen är att barnen ska få den hjälp de behöver på daghemmet och i förskolan

Kommunens ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogik besöker daghemmen/förskolan och familjedagvården i handledande syfte. Tidig observation är viktig för att uppmärksamma barnets behov av stöd, för att på så sätt kunna förebygga framtida skolsvårigheter. Specialläraren ger stöd till de barn som behöver samt handleder personalen i deras pedagogiska arbete.

Stöd under kortare tid ges när behov uppstår. En pedagogisk bedömning görs av lärare inom småbarnspedagogik  i samråd med specialläraren.

Ett barn som regelbundet behöver stöd ska ges ett mera omfattande stöd. De mera omfattande stödåtgärderna antecknas i en Plan för lärande.

Kontinuerligt stöd ges om barnet har behov av stöd inom flera områden. Innan det särskilda stödet ges görs en pedagogisk utredning. Det är viktigt att samarbeta med barnet och vårdnadshavarna för att behoven ska kunna utredas och genomföras på bästa sätt.

Ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogik

Gunilla Häggman, tel. 044 710 180
Diamanten daghem
Snäckan förskola/daghem

Camilla Nyman, tel. 044 555 7618
Kållby daghem/förskola
Hoppetossan daghem
Sandskutan avdelning Lilla my och Knyttena

Viveka Sjöskog, tel. 044 085 0886
Bamse daghem
Purmo förskola och kotten
Sagoskogen daghem
Museigrändens förskola
Lappfors daghem
Sandsund förskola
Hoppetossan (5 åringar)
Sandskutan avdelning Mumin

Desireè Böhling tel. 040 1583094
Tummeliten
Lepplax daghem/förskola
Dressinen daghem

Ulrica Hansson  tel. 040 631 1294
Östensö förskola/daghem
Dressinen förskola