Tummeliten daghem

Flygbild av Tummeliten daghem och Edsevö skola

Välkommen till Tummeliten daghem! 

Holmvägen 7
68870 Edsevö
Tel. 044-755 7673

Kontaktuppgifter och personal 

Daghemsföreståndare Ida Åsvik tel. 044 7557 608
Ansvarig lärare Anna-Pia Södergård, tel:044 7557 609

Äventyrarna, tel. 040 185 8731
lärare inom småbarnspedagogik: Jonna Långström
barnskötare: Carita Snellman

Upptäckarna, tel. 044 755 7673
lärare inom småbarnspedagogik: Sofia Westerlund
barnskötare: Ulrika Finnberg
barnskötare: Carina Lasén

Fastighetsskötare