Lepplax daghem/förskola

Lepplax daghem

Välkommen till Lepplax daghem/förskola och skolbarnens eftis

Lepplaxvägen 97
68530 Lepplax
Tel. 044 7557 609
e-post: lepplax.daghem@pedersore.fi

Kontaktuppgifter och personal 

Daghemsföreståndare Anna-Pia Södergård, tel. 044 7557 609  

Förskola Blåmesen, tel. 044-7557 041
Lärare i förskolan: Heidi Söderström (vice föreståndare)
Lärare i förskolan: Lilian Åstrand-Blomqvist
barnskötare: Sabina Granbacka

Rödhaken, tel. 044-7557 042
lärare inom småbarnspedagogik: Sonja Mård
barnskötare: Mia Liljeström
barnskötare: Regina Häggblom-Blässar
assistent: Mikaela Hjulfors

Gulsparven, tel. 044-7557 043
Daghemsföreståndare/lärare inom småbarnspedagogik: Anna-Pia Södergård
barnskötare: Marian Snellman
barnskötare: Angelica Hästö
barnskötare: Andrea Nylund

Eftisledare, Andrea Nylund, tel. 044-3569 874

Köks- och städpersonal tel. 044-7338 820
Katja Wiklund 

Fastighetsskötare

Vår vision
Jag kan, jag vill, jag vågar