Daghemmet Diamanten

Daghemmet Diamanten

Välkommen till daghemmet Diamanten!

Ravasstigen 1
68810 Ytteresse
Tel. (06)7850 544 

e-post: diamanten@pedersore.fi

Kontaktuppgifter och personal 

Daghemsföreståndare/lärare inom småbarnspedagogik Gun Holmström-Skrabb, tel. 06-7850 544 (kansliet) eller 044-2990481 

Rubinen (1-2 år) tel. 044-7557 605
Lärare inom småbarnspedagogik /viceföreståndare: Maria Smeds
barnskötare: Agneta Sulkakoski
barnskötare: Camilla Söderholm
barnskötare: Susanna Snellman
assistent: Sophie Nordling

Smaragden (2-3 år) tel. 044-7557 607 
Lärare inom småbarnspedagogik: Linda Östman
barnskötare: Ann Pettersson
barnskötare: Margita Nylund

Safiren (3-4 år) tel. 044-7557 606
lärare inom småbarnspedagogik/viceförståndare Paula Ahlvik
barnskötare Carina Nummelin
barnskötare: Inga-Britt Lindfors

Efter kl.16.00 nås personalen på tel.nr 044-7557 606. 

Kök och städning:
Mariann Högnäs, tel. 044-7557 604.

Fastighetsskötare