Daghemmet Bamse

Flygbild av Daghemmet Bamse och lekpark

Välkommen till daghemmet Bamse!

Daghemmet Bamse
Storbackavägen 5
68930 Purmo
tel:044-3120 669
e-post: bamse@pedersore.fi

Kontaktuppgifter och personal 

Daghemmet Bamse tel. 044-3120 669

Daghemsföreståndare: Camilla Tarvonen, tel.044-3120 669

Lille Skutt (1-3 år) tel. 044-7557 642
lärare inom småbarnspedagogik: Susanne Åvist-Sundstedt
barnskötare: Ellinor Käcko
barnskötare Greta-Lis Häggblom

Nalle Maja (2-5 år) tel. 044-7400 753
Lärare inom småbarnspedagogik: Linda Liljedahl
barnskötare: Nadja Holmäng
barnskötare: Kristina Malm-Långnabba

Teddy (2-5 år) tel. 044-7718802
Lärare inom småbarnspedagogik: Pernilla Finnberg
barnskötare: Ann Björkman
barnskötare: Sandra Nyfelt
resursperson: Sofia Elenius

Kotten (5års grupp, i samarbete med Purmo förskola, Lillby) tel.044 7557 610
Lärare inom småbarnspedagogik: Britt-Marie Stens
Barnskötare: Carola Östman

Köksansvarig, Arja Vesterlund tel. 044-7564 760

Städare: Susanna Ek

Fastighetsskötare