Barn & skola Småbarnspedagogik Ansökan/ändring/uppsägning

Ansökan till småbarnspedagogik för barn vars hemkommun är Pedersöre kommun

Ansökan om plats inom småbarnspedagogisk verksamhet vid daghem och inom familjedagvård, kan lämnas in under hela året.

Ansökan ska lämnas in senast 4 månader innan vården behövs. Om en vårdplats behövs från augusti, ska ansökan vara inlämnad inom mars månad. Familjerna delges ett platsbeslut inom maj, om barnet börjar inom småbarnspedagogik i augusti.

Om behovet av småbarnspedagogik uppstår på grund av förvärvsarbete, studier, eller utbildning så att tidpunkten inte kunnat förutsägas, bör man anhålla om plats så snabbt som möjligt, dock minst 2 veckor innan barnet behöver småbarnspedagogik.

Ansökan görs elektroniskt

Ansökan om plats inom småbarnspedagogik

Ändring och uppsägning

Anhållan om förändringar bör göras i god tid. Minskat antal vårdtimmar/månad ska sträcka sig över minst 3 månader. Godkända ändringar görs från början av en månad.

Uppsägning av en plats inom småbarnspedagogiska verksamheten bör göras i god tid och gäller tidigast från den dag som uppsägningsblanketten har sänts.

Alla ändringar och uppsägningar ska göras elektroniskt

Ändrings-/uppsägningsblankett

 

I vår kommun erbjuder vi småbarnspedagogisk verksamhet på följande ställen: 

Familjedaghem

 • i familjedagvårdarens eget hem.

Daghem

 •  Bamse, Purmo.
  – Kotten, friluftsgrupp för femåringar i samarbete med Purmo förskola.
 • Diamanten, Ytteresse.
 • Dressinen, Bennäs.
  - Trollebo, Forsby, 8 platser, 1–3 (4) år, underavdelning till Dressinen.
  -Bryggan, i samarbete med Östensö förskola (verksamheten inleds hösten 2021)
 • Hoppetossan daghem/Hoppetossa päiväkoti, Sandsund
  – kvälls-, helg- och nattvård vid behov.
 •  Kållby daghem.
 •  Lappfors daghem.
 •  Lepplax daghem.
 •  Sandskutan, Sandsund.
 •  Sagoskogen, Överesse.
 •  Tummeliten daghem/Peukaloinen päiväkoti, Edsevö.

På frågor svarar:
Yvonne Löf
Ledare för småbarnspedagogik,
tel. 06-7850 208
e-post: yvonne.lof@pedersore.fi

Margaretha Lampa
Kanslist, tel. 06-7850 203
e-post: margaretha.lampa@pedersore.fi
e-post: dagvardskansliet@pedersore.fi