Aktuellt Vi samlar invasiva växtarter i container
7.6.2023
Två kvinnor håller i en banderoll med sorteringsinstruktioner för invasiva växtarter. De står framför en container.

Projektledaren Sofia Sandström och miljövårdschefen Jennie Wikström har satt upp banderollen med sorteringsinstruktioner på containern som står på Lagervägen 4.

Vi samlar invasiva växtarter i container

Nu är den på plats, containern för insamling av växtavfall från de invasiva växtarterna jättebalsamin och blomsterlupin. Containern finns utanför kommunens tekniska depå på Lagervägen 4 i Bennäs. Där står den till slutet av augusti.

Alla kommuninvånare kan bidra till det regionala PIA-projektets målsättning att främja den biologiska mångfalden, genom bekämpa blomsterlupin- och jättebalsamin på sina egna tomter och föra växtavfallet till containern.

Du bekämpar växterna genom att dra upp växten med rot eller bryta av blommorna, så att nya frön inte bildas. Sätt i soppåse och förslut noggrant under transporten.

Töm växtavfallet från soppåsen i containern och lämna plastpåsen i uppsamlingskärlet bredvid.  Allt växtavfall kommer sedan att föras till Jeppo Biogas, så inga soppåsar får finnas i containern.

Tack för att du hjälper till i kampen för Finlands biologiska mångfald!