Aktuellt Vi rekryterar en bibliotekarie
28.3.2021
Huvudbibliotekets lånedisk. Ovanför disken står det Välkommen - Tervetuloa.

Vi rekryterar en bibliotekarie

Vi söker en bibliotekarie som vill ingå i vårt kreativa arbetsteam och vara med och utveckla Pedersöre kommunbiblioteksverksamhet. Vi uppskattar förmåga att samarbeta och kommunicera, kreativitet, noggrannhet, ett kundorienterat arbetsätt, teamarbete och ett intresse för litteratur och kultur.

Lämna in din ansökan via Kuntarekry.

Vi sätter speciellt vikt vid personliga egenskaper och lämplighet för tjänsten. Erfarenhet av sociala medier och IKT-kunskaper anses meriterande. Bibliotekarien fungerar även som bibliotekschefens ställföreträdare. Arbetsspråket är svenska.

Behörighetskraven för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår eller utöver vilken har slutförts studier som omfattar minst 60 studiepoäng eller minst 35 studieveckor inom området för informationsvetenskap (biblioteks- och informationstjänster). I enlighet med kommunens stadga bör den som blir vald ha god förmåga att i tal och skrift använda svenska och god förmåga att tala finska och nöjaktigt skriva finska.

Till bibliotekariens huvudsakliga arbetsuppgifterna hör:

  • materialsamlingen och katalogen, vilket inbegriper bok- och medieval och inköp, katalogisering, magasinering och avskrivning
  • att delta i arbetet vid informationsdisk och kundtjänst, ta emot grupper, användarutbildning och delta i övrig utåtriktad verksamhet
  • att vara huvudadministratör för biblioteksprogrammet
  • att anskaffa och utveckla bibliotekets e-material och e-tjänster
  • att utveckla och uppdatera bibliotekets synlighet och marknadsföring på sociala medier, som Instagram och Facebook, samt bibliotekets egna webbsidor
  • att delta i utvecklingsarbetet av bibliotekets verksamhet och tjänster
  • att delta i projekt- och utvecklingsarbete
  • att ansvara för utlåningsstationen i Lappfors
  • övriga av förmannen tilldelade uppgifter

Tjänsten som bibliotekarie vid Pedersöre kommunbibliotek ska sökas senast måndagen den 12.4 2021 kl. 12.00.

Tjänstens besätts tillfälligt från och med 1.6 2021 och övergår till tillsvidare tjänst när ordinarie bibliotekarie avgår med pension 1.9 2021. Tjänsten besätts med 4 månaders prövotid. Den som väljs bör innan tjänsten tillträds uppvisa godtagbart läkarintyg för att valet ska vinna laga kraft.

Tilläggsuppgifter ger bibliotekschef Solveig Hortans, 06-7850 277 och kulturchef Ulrika Stenmark 06-7850 264.