Aktuellt Nu byggs den nya kastplanen
24.2.2020
En grävmaskin gräver i jord.

Entreprenören G Söderlund Kb börjar med att rörlägga en cirka 85 meter lång åfåra och fylla fåran med fyllnadsmaterial.

Nu byggs den nya kastplanen

Arbetet att bygga en ny kastplan vid idrottsplanen i Bennäs har startat.

Den nuvarande kastplanen står i vägen för Pedersöre Activity Centers nya bollhall vid Pedersöre idrottscentrum. Därför anlägger kommunen en ny kastplan för friidrottens behov.

Kastplanen placeras mellan friidrottsarenan och vägrampen som går mellan riksåttan och Bennäsvägen. I samma veva försvinner fyra korgar på frisbeegolfbanan. Enligt Hans Björklund, mästare för kommunens yttre områden, kan två av dessa korgar flyttas till andra ställen i omgivningen.

Entreprenören G Söderlund Kb börjar med att rörlägga en cirka 85 meter lång åfåra och fylla fåran med fyllnadsmaterial. Merparten av fyllnadsmassorna kommer från kommunens lagringsplats vid travbanan på andra sidan riksåttan. Resten tas från den västra vallen vid idrottscentret. Det behövs cirka 1 000 kubikmeter fyllnadsmaterial.

Största delen av byggarbetet ska vara klart den 3:e april. Efterpustningen ska vara klar senast sista maj.

Det andra projektet på området, Pedersöre Activity Centers nya bollhall, kommer också i gång inom kort. Kontaktpersonen Stefan Olli uppger att PAC siktar på att starta markarbetet i mars.

– Vi pålar grunden och gör en sockel för hallen. Det krävs också en del dräneringsarbete. Innanför sockeln jämnar vi ut underlaget och lägger konstgräs ovanpå, säger Olli.

Konstgräsplanen blir alltså klar först. IK Falken ordnar FM i friidrott för 16–17-åringar den 7–9 augusti, och då ska deltagarna kunna använda konstgräset för uppvärmning.

– Efter FM-tävlingarna börjar vi täcka in konstgräset med hallen. Jag tror att det blir i september, säger Olli.

PAC väljer halleverantör i vår. Bolagets representanter har gjort exkursioner till olika hallar för att se på olika lösningar. Bollhallen har de yttre måtten 101 x 60 meter. Spelplanen blir cirka 95 x 55 meter.

Tilläggsinformation: Hans Björklund, mästare för yttre områden 050– 5545 726 eller vägmästaren Stefan Hellund, 050 562 5707 samt Pedersöre Activity Center https://www.pedersoreac.com/