Aktuellt Våra kök har nya telefonnummer
29.1.2021

Våra kök har nya telefonnummer

De kommunala köken har fått nya telefonnummer. De gamla kontaktuppgifterna slutar fungera från och med måndag 1 februari 2021.

Nya telefonnummer:

 • Bennäs skola, köket: 044-4910 968.
 • Bäckby skola, köket: 044-3254 607.
 • Cafeteriani kommungården: 044-4910 627.
 • Edsevö skola köket: 044-7338 810.
 • Esselundens kök: 044-7338 823.
 • Forsby skola köket: 044-7338 811.
 • Hoppetossan köket: 044-4910 957.
 • Kållby skola, köket: 044-7338 812.
 • Lepplax daghem, köket: 044-7338 820.
 • Lepplax skola, köket: 044-7338 813.
 • Pedersheim, köket: 044-7338 822.
 • Purmo skola, köket: 044-7338 815.
 • Purmohemmets kök: 044-7338 821.
 • Sandskutans kök: 044-4910 989.
 • Sandsund skola, köket: 044-7338 814.
 • Sundby skola, köket: 044-7338 816.
 • Sursik skola, köket: 044-7338 824.
 • Ytteresse skola, köket: 044-7338 817.
 • Östensö skola, köket: 044-7338 818.
 • Överesse skola, köket: 044-7338 819.