Aktuellt Välkommen till skolan och förskolan
5.8.2022
Två flickor sitter i klassrummet och jobbar med läsplatta i sina pulpeter.

Skolorna och förskolorna inleder höstterminens arbete tisdagen den 16 augusti 2022.

Välkommen till skolan och förskolan

Skolorna inleder höstterminens arbete tisdagen den 16 augusti. Skolorna meddelar skilt om klockslag via Wilma.

Förskolorna inleder höstterminens arbete tisdagen den 16 augusti.

Barnen har fått information om tidpunkt från förskolan. Vid oklarheter kontakta förskolans föreståndare tisdagen den 9 augusti eller dagvårdskansliet, tel. 06-7850 204.

Information om skolskjutsar för skjutsberättigade elever ges veckan före skolstart från respektive förskola/skola enligt tider: Skolskjutsar för skolelever läsåret 2022-2023

Fortbildningsdag för lärare och skolgångsbiträden i Sursik skola måndag 15 augusti kl. 9.00. Kaffeservering från kl. 8.30.