Aktuellt Välkommen på Inbodymätning hos motionsrådgivaren
15.1.2024
Motionsrådgivaren Jennifer står bakom vågen som används vid InBodymätningar. Hon håller ett papper i handen.

Motionsrådgivaren Jennifer Storrank visar hur man ställer sig på mätapparaten vid en Inbodymätning.

Välkommen på Inbodymätning hos motionsrådgivaren

Är du nyfiken på hur din kropp är sammansatt av muskler, fett och vatten? Vill du få råd om hur du med fysisk aktivitet kan påverka resultatet? Välkommen på Inbodymätning, en av de tjänster som vår motionsrådgivare Jennifer Storrank erbjuder. 

Hon har en apparat som på ett par minuter analyserar kroppssammansättningen och ger information om muskelmassa och fettprocent, om muskel- och fettbalans på olika sidor i kroppen samt mängden bukfett. Jennifer tolkar resultaten och hjälper dig att hitta motionsformer eller kostvanor som passar dig och som förbättrar ditt välmående. InBodymätningen kan också vara ett kvitto på att du är på rätt väg med din träning! 

Motionsrådgivningen är gratis för alla kommuninvånare. Du behöver inte heller göra en InBodymätning om du inte vill. Rådgivningen kan bestå av ett besök då du får individuella råd om kost, motion och sömn. Du kan också träffa Jennifer flera gånger då ni gör en plan, ställer upp mål och jobbar mot målen tillsammans. Du bestämmer själv omfattningen.

Jennifer kan också göra olika sorters konditionstester eller tipsa om olika motionsplatser i kommunen. 

Är 2024 året då du ska bli mera fysiskt aktiv? Eller vill du åtminstone prata med någon om dina motionsvanor? Tveka inte, utan ta kontakt med Jennifer, tel. 040 351 1080. 

Mer information finns här Motionrådgivningsprocessen / Liikuntaneuvonnan prosessi, PDF 122 KB och under bilden.

Mätapparaten, som ser ut som en våg med två armar, som man ska hålla i.

Motionsrådgivningens olika skeden 

Kunden kommer till motionsrådgivningen via läkare, sjukskötare eller fysioterapeut eller, så tar kunden själv kontakt.

Första besöket

Vi kartlägger nuläget. Du får information om motion, sömn och kost. Vi sätter tillsammans upp ett mål och gör en plan för hur dukan nå ditt mål. Vi bokar in nästa träff och vid behov en gemensam träning.

Andra besöket

Vi tränar tillsammans, gör tester eller både och. För tillfället finns det möjlighet att göra gångtest,muskelkonditionstest och InBody mätning. Vi bokar in nästa träff.

Mellanbesök

Mellanbesöken är 1–5 st beroende på behov. Uppföljningar kanockså göras via telefon. Vi funderar på hur det har gått och uppdaterar vid behovplanen. Eventuellt tester (minst 6 månader mellan testerna). Vi bokar in nästa träff. 

Avslutande besök

Vi går igenom hur väl planen har följts och om målet haruppnåtts: Vad har varit lyckat, utmanande och hur ser fortsättningen ut? Uppföljning av tester.

Motionsrådgivningsprocessen tar oftast 6–12 månader.

Tilläggsuppgifter: motionsrådgivaren Jennifer Storrank, jennifer.storrank@pedersore.fi, tel. 040 351 1080.