Aktuellt Välfärdsområdet tar över vårdansvaret 1.1.2022
27.12.2021
Välfärdsområdets logo på två språk.

Välfärdsområdet tar över vårdansvaret 1.1.2022

Österbottens välfärdsområde svarar för Pedersörebornas social- och hälsovårdstjänster fr.o.m den 1.1.2022. Du hittar aktuell information om tjänsterna på webbadressen osterbottensvalfard.fi.

För kunden och patienten är den första stora ändringen organisationens namn och nya telefonnummer.

– Ändringar sker förstås hela tiden i bakgrunden, men kunderna och patienterna betjänas i regel av samma bekanta professionella ansikten på sin vanliga hälsostation eller socialvårdens enhet. Den specialiserade sjukvårdens tjänster finns fortfarande på samma ställen, i Vasa och i Jakobstad, säger välfärdsområdets direktör Marina Kinnunen.

Bedömning av vårdbehovet, rådgivning och tidsbokning till hälso-och sjukvården koncentreras till Kundbetjäningscentralen (telefonnummer 06 218 9000, öppnas 1.1.2022). I början kopplas samtalet till hälsostationen i hemkommunen, tills en gemensam verksamhetsmodell utarbetats för hela området. Telefontjänsterna kan till en början vara överbelastade och det kan ta längre än vanligt att bli uppringd.

Munhälsovården har också ett eget regionalt rådgivningsnummer, dit man kan ringa för att få råd eller boka tid till tandläkaren, tandskötaren eller munhygienisten.

Socialvårdens klienter kan också i fortsättningen ta kontakt med serviceenheten i den egna hemkommunen eller med den enhet man fått service från tidigare. Området får en gemensam social-och krisjour.

Välfärdsområdets gemensamma telefonväxel kopplar från och med januari vidare alla samtal till social-och hälsovårdens enheter i området. Telefonväxeln (06 218 1111, öppnas 1.1.2022) hjälper till exempel då man inte hittar rätta kontaktuppgifter någon annanstans.

Social- och hälsovårdsenheternas gamla telefonnummer fungerar ännu sex månader efter årsskiftet.

Viktiga telefonnummer

Kundbetjäningscentralen 06 218 9000

 • Ring oss då du vill ha hjälp med bedömning av ditt tillstånd och handledning till vår service.
 • Öppet vardagar kl. 8–16.

Munhälsovårdens tidsbeställning och rådgivning 06 218 9100

 • Ring oss då du vill boka en tid till tandläkaren, tandskötaren eller munhygienisten eller om du vill få information om vår service.
 • Öppet vardagar kl. 7.30–16

Hälso- och sjukvårdens jour 116 117

 • Ring oss då du behöver hjälp snabbt. OBS! Om du behöver hjälp direkt, ring det allmänna nödnumret 112.
 • Öppet dygnet runt

Social- och krisjour 06 218 9555

 • Ring oss då du har ett brådskande behov av socialservice.
 • Öppet dygnet runt

Allmänt nödnummer 112

 • Ring det allmänna nödnumret då du behöver hjälp direkt.
 • Öppet dygnet runt

Telefonväxel 06 218 1111

 • Ring oss om du inte hittar de kontaktuppgifter du är ute efter.
 • Öppet vardagar kl. 7–17

Webbtjänster

Våra elektroniska tjänster samt information om all vår service finns på webbsidan Österbottens välfärdsområde.