Aktuellt Vägbelysningen längs Centrumvägen släcks nattetid
7.12.2022
Vägbelysningen längs Centrumvägen i Kållby.

Gatlamporna längs Centrumvägen släcks på natten från och med årsskiftet.

Vägbelysningen längs Centrumvägen släcks nattetid

Vägbelysning längs Centrumvägen i Kållby släcks nattetid klockan 00.30–06.00 från och med början på januari 2023. Det har tekniska nämnden bestämt. Åtgärden är en del av kommunens energisparprogram.

Tekniska avdelningen begärde utlåtande av NTM-centralen före beslutet, eftersom Centrumvägen är en statlig väg. Det är däremot kommunen som äger vägbelysningen. NTM-centralen rekommenderar att vägbelysningen ska vara tänd i tätorter på nätterna, men konstaterar samtidigt att kommunen själv bestämmer om väglamporna ska lysa.

Hittills har Centrumvägen varit belyst hela natten, som en trafiksäkerhetsåtgärd, eftersom det finns refuger och avsmalningar längs vägen.

Kommunen går nu in för att släcka belysningen en del av natten, för att spara energi. Väglamporna släcks lite senare än på andra håll i kommunen.