Aktuellt Trafiksäkerhetsåtgärder för Axåkers skolas elever
15.8.2023
Sursikvägen med 30-skylt till höger.

På Sursikområdet har hastigheten sänkts till 30 kilometer i timmen.

Trafiksäkerhetsåtgärder för Axåkers skolas elever

Nya Axåkers skola inleder sin verksamhet på tisdag 15 augusti. För att trygga elevernas skolväg från Katternö och Östensöhållet har kommunen satsat ca 150 000 euro i olika trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder.

Det här gäller fr o m nu:

 • På Sursikområdet har hastigheten sänkts till 30 kilometer i timmen.
 • Korsningsområdet vid matbutiken längs Sursikvägen har höjts upp med åtta centimeter. Höjningen är märkt med vita sträck och rutor på asfalten.
 • Hastighetstavlor har placerats i båda riktningarna in till korsningsområdet längs Sursikvägen. Den som kör för hårt möts av en sur gubbe på tavlan.
 • Cykelvägen mellan korsningsområdet vid mataffären och Mjölvägen har fått ny asfalt.
 • För att förtydliga att skolelever ska ta cykelvägen förbi AW Arena har cykelleden märkts ut med streck på vägen. Anslutningarna till parkeringen vid Sportis/Sursik har vitmålade övergångsställen.
 • En ny cykelled har byggts längs Sursikvägen mellan Östensövägen och tunneln under riksåttan. Vägområdet har breddats vid tunneln, på travbanesidan. Ny vägbelysning monteras inom kort.
 • Väjningstrianglarna vid tunneln har bytts ut till stoppmärken.
 • Det har byggts nya trottoarer längs Mjölvägen och Skrufvilagatan.
 • I korsningen Mjölvägen – Skrufvilagatan finns ett farthinder.
 • Vänstersväng är förbjuden från Skrufvilagatan ut på Mjölvägen.
 • Genomfart är förbjuden från Mjölvägen ut till Purmovägen och tvärtom.
 • Cykelleden från Mjölvägen ner genom tunneln har delats i två filer med streckade linjer.

På det här sättet hoppas kommunen att alla skolelever ska kunna röra sig tryggt till och från skolan. Observera att inga skolbarn ska röra sig tills fots eller på cykel på Björkholms ägoväg.

Till sist uppmanar vi alla som rör sig i trafiken att vara extra uppmärksam på skolelever. Håll hastighetsbegränsningen, och gör speciellt övergångsställen tryggare, genom att sänka farten!

Tilläggsinformation ger kommunaltekniska chefen Stefan Hellund, stefan.hellund@pedersore.fi, 050-562 5707.