Aktuellt Tankstation för biogas fick bygglov
18.8.2022
Tomten i Edsevö där den nya tankstationen ska byggas. Där växer nu ungbjörk. I bakgrunden syns biltvätten och riksåttan.

Mottagningsstationen och tankstationen byggs på den tomt som bolaget reserverade bakom biltvätten intill Neste i Edsevö redan 2019.

Tankstation för biogas fick bygglov

Möjligheten att tanka biogas i Pedersöre har tagit ett steg  framåt. Bolaget PK-Biogas fick i tisdags bygglov för en kombinerad mottagnings- och tankstation för gas intill riksåttan i Edsevö. Bygglovet omfattar tre gasbehållare med skyddsmur, kompressorrum och tankningsenhet.

PK-Biogas ska också bygga gasledningar till företagskunder i Bennäs och Kållby från tankstationen. Det är en skild process som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ger tillstånd för.

Den nya tankstationen byggs på en tomt som ligger bakom biltvätten intill Neste i Edsevö. Grävarbetet och andra förberedelser startar inom kort. Enligt den preliminära tidtabellen öppnar tankstationen vid årsskiftet 2022–2023.

PK-Biogas ägs av Pedersöre Värme och Kronoby Energiandelslag.

Läs mer om satsningen i biogas här: Stor biogassatsning i Pedersöre i höst.