Aktuellt Statsstöd för cykelvägen längs Lodevägen
17.2.2023
Korsningen mellan Lodevägen och omfartsvägen.

Cykelvägens förlängning längs Lodevägen blir cirka 1,2 kilometer, från Gåsgränd ut hit till omfartsvägen.

Statsstöd för cykelvägen längs Lodevägen

Pedersöre har fått statsunderstöd för att förlänga cykelvägen längs Lodevägen ut till landsväg 749 / Skutnabbavägen. Statsunderstödet uppgår till 165 795 euro, hälften av den uppskattade kostnaden på cirka 335 000 euro. Kommunen betalar resten. 

Planeringen är i stort sett klar, men en del justeringar krävs. Tekniska avdelningen siktar på att ta in offerter för byggprojektet i vår. Målsättningen är att byggarbetet inleds i höst, och att cykelvägen kan tas i bruk ännu i år. Asfaltering sker våren 2024.

Cykelvägens förlängningen blir cirka 1,2 kilometer, från Gåsgränd ut till omfartsvägen.