Aktuellt Smedasbron i Lappfors viktbegränsas
25.11.2021

Smedasbron i Lappfors viktbegränsas

Bron över Esse å vid Smedasforsen i Lappfors har viktbegränsats till 20 ton. Orsaken är att en nyligen genomförd konditionsgranskning visar att bron har brister som måste utredas grundligare.

Bron har en viktbegränsning på 20 ton till utredningen är klar.

Enligt kommunens vägmästare görs den grundliga utredningen sommaren 2022. Efter det tar kommunen och väglaget beslut om möjliga åtgärder.

Tilläggsuppgifter: Vägmästare Stefan Hellund, 050-562 5707, stefan.hellund@pedersore.fi.