Aktuellt Kommunalskatten stiger till 21 procent
12.11.2019

Kommunalskatten stiger till 21 procent

Kommunfullmäktige beslöt att höja inkomstskatteprocenten för år 2020 med en halv procentenhet, till 21 procent, på måndagens möte.

Skattehöjningen beräknas ge Pedersöre 700 000 euro mer i skatteintäkter nästa år.

Däremot fastställde de förtroendevalda procentsatserna för fastighetsskatten på nuvarande nivå, det vill säga:
• Allmän fastighetsskatteprocent 0,93
• Stadigvarande bostadsbyggnad 0,55
• Övriga bostadsbyggnader 1,15
• Obebebyggda byggplatser –
• Allmännyttiga samfund 0,00
• Kraftverk 2,85

Kommunfullmäktige beslöt också att kommunen tar över Seniorbostadsföreningen Hedbos fastighet i Sandsund för 1 052 702,14 euro. Äganderätten
övergår till kommunen vid årsskiftet 2019–2020, förutsatt att Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet godkänner överlåtelsepriset.

Måndagens fullmäktigemöte går att titta på i efterhand i kommunens Youtubekanal (öppnas i en extern länk).

Tilläggsinformation: Fullmäktiges ordförande Johanna Holmäng